Текущи новини

Дата на публикуване:20.01.2022г.
Кратък текст на новината:

Капацитетът на Основното училище в с. Нови хан, община Елин Пелин -  ОУ "Св. св. Кирил и Методий", е недостатъчен, за да поеме увеличаващия се брой на децата, които искат да учат в него

"Тази година останахме без учителска стая, защото направихме два първи класа и настанихме единия в нея“ -  разяснява директорът на училището г-жа Албена Николова

Статията, посветена на Основното училище в с. Нови хан, е предоставена от в. "АзБуки" и публикувана в бр. 3 /20-26.01.2022 г./


Съдържание на новината:

Оазис със 150-годишен юбилей

Автор: Антоанета НАЙДЕНОВА

Родителите участват активно в живота на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Нови хан

Възпитаниците на училището се включват с желание в клубовете по интереси „Сръчковци“, „Млад изследовател“ и „В света на математиката“

В условията на тежка демографска криза и намалена раждаемост в село Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област, се оказва, че капацитетът на единственото основно училище – „Св. св. Кирил и Методий“, е недостатъчен, за да поеме увеличаващия се брой на децата, които искат да учат в него.
„Сградата ни е хубава, модернизирана е, но просто е малка и нямаме достатъчно помещения. Тук има висока раждаемост и децата са много. Към нас се ориентират и жителите на прилежащия към селото жилищен комплекс в местността Побит камък, а и от другите местности наоколо, които тепърва ще се застрояват. Тази година останахме без учителска стая, защото направихме два първи класа и настанихме единия в нея“, обяснява директорът на училището Албена Николова.
174 са възпитаниците на школото, разпределени в 8 паралелки – два първи класа и по една паралелка от II до VII клас включително. За тяхното обучение се грижи педагогически екип от 16 души, които са мотивирани и добри професионалисти. Вероятно заради близостта до столицата обаче няма достатъчно млади кандидати за учители в Нови хан.
Училището разполага с малък физкултурен салон и кабинет по информатика, които са извън основната му сграда. Там има и малка столова с кетърингово хранене. Организацията на обучение е целодневна. Това е удобно за работещите родители, които оставят децата си на път за работа и ги прибират на връщане към дома. Дворът на училището се ремонтира и напролет ще може да се ползва пълноценно. С децата от начален етап се работи по системата „Енвижън“. Школото има интерактивен дисплей и преносима мултимедия. Екипът мисли за разширяване на основната сграда и разчита на съдействие от Общината.
От прогимназиалния курс всички деца са присъствено на училище, като се провежда неинвазивно тестване. Само от първи и втори клас има по две дечица, които продължават обучението си в дистанционна среда. „В момента очакваме монтажа на система за хибридно обучение и до около две седмици ще разполагаме и с нея, за да може и децата от вкъщи да присъстват виртуално в класните стаи – разказва Албена Николова. – Сега с тях се работи с материали в „Гугъл класрум“, което е двойна работа за техните учители. Колегите са много натоварени с дистанционното обучение, но важното е, че това не се отрази на постигнатите резултати от НВО в IV и VII клас.“
Повечето от възпитаниците на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ постигат високи резултати на НВО и след завършването на основното си образование отиват в добри училища, предимно в столицата. Много малко са тези, които продължават в СУ „Васил Левски“ и в ПГ по керамика в Елин Пелин. Всяка година в училището се провежда и НВО по английски език, който е по избор, защото и учениците, и учителите са много мотивирани и работят в добро сътрудничество с родителите.
„Тук средата е такава, че учениците присъстват редовно в часовете, правят си задачите и изпращат материали. Нямаме деца от уязвими групи, родителите са изключително заинтересовани от обучителния процес и съдействат активно на учителите – категорична е моята събеседничка. – Това е нещото, с което най-много можем да се похвалим – активното участие на родителите в училищния живот. Те са изключително мотивирани, интелигентни и имат желание да помагат дори и при организирането на екскурзии, „зелени“ и „сини“ училища, както беше преди пандемията.“
Възпитаниците на училището в Нови хан се включват във всички общински мероприятия – конкурси за есета, изложби, състезания по безопасност на движението по пътищата. Участват в олимпиадите по български и по математика. Миналата година тяхна петокласничка заема едно от първите места на олимпиадата по БЕЛ.
Всяка година се провеждат занимания по интереси. Тази година имат три клуба за по-малките от начален етап на обучение – „Сръчковци“, „Млад изследовател“ и
„В света на математиката“.
Училището работи и по различни проекти и програми, като „Училищно мляко“, „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. През тази година се работи активно по спечелен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“. Отбелязват се 114 години от рождението на Астрид Линдгрен, Денят на народните будители, организират маратон на четенето и т.н.
„Обогатихме библиотечния си фонд, сега оборудваме читателски кът и работим активно за връщане на децата към хартиения вариант на книгата, колкото и трудно да се оказва това“, признава директорката.
Тази година ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще отбележи своя 150-годишен юбилей. На 19 май 1972 г. училището е удостоено с орден „Св. св. Кирил и Методий“, I степен, по случай 100 години от неговото създаване. „Засега не смеем да планираме по-мащабно тържество, защото ситуацията е много променлива. Но ако пандемичната обстановка се успокои, ще организираме общо събитие – концерт през май – казва Албена Николова. – Предвиждаме обаче всеки месец да имаме поне по една изява за 150-годишнината.
Започваме с обособяването на арт кът, който вече е готов. В него ще има картини – една от учителките ни е завършила художествената академия и активно работи за създаването му заедно с учениците.“

 Албена Николова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Нови хан:

„При нас се извърши атестирането на учителите през миналата година и то беше прието от колегите много естествено и нормално, мина гладко. Безспорно приемам предложението в програмата на новото коалиционно правителство, в което са заложени някои промени, като нова система за атестиране на учителите и директорите, включваща оценяване на знанията и уменията на учениците на входа и изхода на съответния образователен етап, за да се види реално каква е принадената стойност от труда на педагога. Това със сигурност трябва да е елемент от оценката на учителите. Не е важно кой учител колко е харесван, а какви са доказателствата за неговия труд и резултатите от него. При нас това, така или иначе, се прави. Входните и изходните нива на учениците и без това присъстват в портфолиата на колегите. Това е начинът да се създадат мислещи и активно търсещи деца, а нашите са такива.
Що се отнася до това дали трябва да се намали лятната ваканция и учебната година да започва по-рано, ми се струва, че такова евентуално решение определено би трябвало да зависи от много и различни фактори. Те трябва внимателно да бъдат разгледани и оценени. Струва ми се обаче, че една такава промяна би била приета трудно от всички – и родители, и ученици, и учители. Подобна мярка ще изисква време, за да бъде възприета.“

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано от:
Димитрова, Полина
главен специалист